10 verwonderingen toetsen

Deze opgehaalde data werd verbonden aan het gedachtegoed van de school waarbij we het leerproces verder visueel en textueel uitwerkten in relatie tot het gedachtengoed. Er vonden gesprekken plaats met Rick van Rooij van PSV die ook de urgentie ziet van een nieuwe school vanwege de opleiding voor jonge voetballers.
Van daaruit werden volgende scenario’s verder uit gediept en getoetst rondom het oprichten van de nieuwe school, denk aan: totaal nieuwe oprichting, zijtak van een bestaande school, koppeling met Agora (Roermond). Deze scenario’s werden getoetst met basisschool directeur Robert van de Velde en Roy White (directeur ISE) & Sjef Drummen (Agora). Van daar uit maakten we een concrete roadmap met tijdlijn en actiepunten. Een tweede sessie vond plaats op 28 maart waarin het team kon reageren op deze ontwikkelingen.