Agora Peel en Maas in Limburg

Er is goed nieuws vanuit één van de deelnemers aan de Rethink Education Sessies.
Odilia Rens is vanuit de sessie in februari gestart met een soortgelijk initiatief in de regio Peel en Maas. Haar doel is om op basis van de principes van Agora Roermond in het nieuwe schooljaar Agora Peel en Maas te starten!