Jacques Parson

Ambassadeur Only Friends
Eigenaar Kappé International BV

Dromen moet je waarmaken

Als eigenaar van Kappé International weet Jacques Parson wat het is om ambities na te streven. Toen geliefd oud-medewerker Dennis Gebbink zijn droom met hem deelde, was ‘meneer Parson’ zo geroerd door de passie, strijdlust en frustratie dat hij hem
direct hielp om zijn droom te verwezenlijken. Mr Parson is niet alleen de steun en toeverlaat van Dennis Gebbink maar ook voor alle kinderen. Hij was en is nog steeds de allerbelangrijkste spil in de totstandkoming en de groei van het centrum. Hij maakte zich hard voor de politiek en is in hart en nieren ambassadeur voor Only Friends.

Jacques Parson

Ambassadeur Only Friends
Eigenaar Kappé International BV

Dromen moet je waarmaken

Als eigenaar van Kappé International weet Jacques Parson wat het is om ambities na te streven. Toen geliefd oud-medewerker Dennis Gebbink zijn droom met hem deelde, was ‘meneer Parson’ zo geroerd door de passie, strijdlust en frustratie dat hij hem
direct hielp om zijn droom te verwezenlijken. Mr Parson is niet alleen de steun en toeverlaat van Dennis Gebbink maar ook voor alle kinderen. Hij was en is nog steeds de allerbelangrijkste spil in de totstandkoming en de groei van het centrum. Hij maakte zich hard voor de politiek en is in hart en nieren ambassadeur voor Only Friends.