Kick off in Design Thinking sessie

We willen ervoor zorgen dat het onderwijsconcept tot leven wordt gewekt in een nieuwe school in Eindhoven. Waarom zorgen we er daarna niet dat deze nieuwe aanpak ook in andere regio’s in Nederland van de grond komt? Het antwoord hierop is even eenvoudig als frustrerend: het is in Nederland nagenoeg onmogelijk om nieuwe door het Rijk bekostigde scholen te stichten. Daarom doen we het zelf, zodat Den Haag niet meer om al die ouders heen kan die hun kind naar deze leerpleinen sturen.

Op 8 februari vond er een workshop plaats in het klokgebouw. Doel van deze dag was de eerste ideeën te schetsen voor een nieuwe leeromgeving in Eindhoven op basis van de urgentie tot verandering, verbreding en innovatie. Fontys Educational Designers faciliteerde in februari 2017 een ontwerpproces vormgegeven middels Design Thinking. Een multi disciplinair team van rethinkers (ondernemers, politici, professoren, docenten, wetenschappers, scholieren, studenten, ontwerpers, kunstenaars) ging aan de slag en de eerste ideeën werden vorm gegeven. 
Aansluitend vond op 9 februari een Top Table Talk plaats met Sjef Drummen (Niekée Agora), Jochem Goedhals en Peter Biekens (Fontys Educational Design).