Locatie:

Fontys gebouw R1 (Fire ’n Wire-ruimte), Rachelsmolen 1, Eindhoven

Tijd:

17:30 – 20:00

Teamleiders:

Jochem Goedhals (Fontys – FED)

Peter Biekens (Fontys – FED)

Sabine Swinkels (Rethinking Group)

Rian Dings (IguanaFM)

Lorna Minkman

Niels Roelofs

Meld je aan!

  Workshop

  Tuesday, 28 March 2017
  We invite students and decisionmakers!

  Rethinking Education Part 2

  Ieder kind kán en wil leren

  Is onderwijs er om kinderen voor te bereiden op de toekomst of om ze te laten leren hoe ze hun toekomst zelf kunnen maken? Wij, kiezen voor het laatste. Ieder kind kán leren, ieder kind wíl leren, dus láát ieder kind dan ook leren. Maar dat lukt alleen wanneer we het onderwijs anders gaan organiseren. Niet een beetje veranderen, maar helemaal opnieuw beginnen.

   

  Wij hebben jou nodig!

  Met een multi disciplinair team van rethinkers (ondernemers, politici, professoren, docenten, wetenschappers, scholieren, studenten, ontwerpers, kunstenaars) gaan we een gefaciliteerd ontwerpproces in dat is vormgegeven middels Design Thinking. De uitkomst is het begin van een nieuw onderwijsconcept.

   

  Samen met jou willen we ervoor zorgen dat het onderwijsconcept tot leven wordt gewekt in een nieuwe school in Eindhoven. Waarom zorgen we er daarna niet dat deze nieuwe aanpak ook in andere regio’s in Nederland van de grond komt? Het antwoord hierop is even eenvoudig als frustrerend: het is in Nederland nagenoeg onmogelijk om nieuwe door het Rijk bekostigde scholen te stichten Daarom doen we het zelf, zodat Den Haag niet meer om al die ouders heen kan die hun kind naar deze leerpleinen sturen.

   

  Op 8 februari vond er een workshop plaats in het klokgebouw. Doel van deze dag was de eerste ideeën te schetsen voor een nieuwe leeromgeving in Eindhoven op basis van de urgentie tot verandering, verbreding en innovatie. Op 9 februari was er aansluitend een Top Table Talk met Sjef Drummen (Niekée Agora), Jochem Goedhals en Peter Biekens (Fontys Educational Design).

  We willen u graag op de hoogte houden en betrekken bij de ontwikkelingen rondom de nieuwe school en nodigen u uit deel te nemen aan de volgende sessie op 28 maart van 17.30 tot 20.00 uur.

   

  Vervolgstappen Rethinking Education

  1. Manifest opstellen van de nieuwe school
  2. Uitkomsten van de sessies en het gedachtegoed van de nieuwe school aangescherpen
  3. Het leerproces, dat is gebaseerd op het Agora onderwijs, verder toe te spitsen op de behoeften van de regio Eindhoven.
  4. Een (bedrijfskundig) scenario uit werken van de wijze waarop een eerste start kan worden gemaakt van de nieuwe school.

  Deze uitkomsten willen we graag delen en verder aanscherpen zodat we daarmee naar buiten kunnen treden.

  Partners

  Dit initiatief is onderdeel van de Educational Design Week en One Idea at a Time en komt tot stand in samenwerking met: