JOIN US FOR THE NEXT STEPS IN RETHINKING EDUCATION

Na twee bijzonder geslaagde dagen rondom het thema Rethinking Education in februari zijn we toe aan de volgende stappen.

We zijn druk bezig met de opgehaalde data te verbinden aan het gedachtegoed van de school waarbij we het leerproces verder visueel en textueel uitwerken in relatie tot het gedachtengoed. We zijn inmiddels ook in gesprek met Rick van Rooij van PSV die ook de urgentie ziet van een nieuwe school vanwege de opleiding voor jonge voetballers.

De volgende stap is de scenario’s verder uit te diepen rondom het oprichten van de nieuwe school, denk aan: totaal nieuwe oprichting, zijtak van een bestaande school, koppeling met Agora (Roermond). Deze scenario’s zullen we toetsen met basisschool directeur Robert van de Velde en Roy White (directeur ISE) & Sjef Drummen. Van daar uit maken we een concrete roadmap met tijdlijn en actiepunten.

Dan willen we jullie graag uitnodigen om de helpen dit gedachtengoed, deze roadmap en het voorlopige eindscenario mee aan te scherpen en wellicht mee uit te gaan voeren. Wil je mee blijven doen?

Button_Meld_Je_Aan