Deze opgehaalde data werd verbonden aan het gedachtegoed van de school waarbij we het leerproces verder visueel en textueel uitwerkten in relatie tot het gedachtengoed. Er vonden gesprekken plaats met Rick...